Opleiding Ploegleider BHV

combiboeklogoploegsmall
Afhankelijk van het soort bedrijf of organisatie, de restrisico’s en specifieke risico’s kan de inzet van een ploegleider van cruciaal belang zijn voor de veiligheid.
De opleiding ‘Ploegleider BHV’ is gericht op de inzet van de ploegleider als leidinggevende van een BHV-ploeg.
In deze cursus wordt de rol van de ploegleider aangeleerd en geoefend aan de hand van verschillende scenario’s.

Voorbeelden van deze scenario’s zijn:

 • een ongeval waarbij het slachtoffer moet worden begeleid naar een arts of een arts moet worden geraadpleegd
 • een ongeval waarbij de inzet van een ambulance nodig is, zonder spoed
 • een ongeval waarbij de inzet van een ambulance nodig is, met spoed
 • een brand waarbij de brandweer wordt gealarmeerd
 • een ontruiming (bijvoorbeeld door brand, gaslekkage of bommelding)

De communicatie tussen ploegleider en BHV, inzicht in het incident en besluitvaardigheid is een essentieel onderdeel van de opleiding

Toelatingseisen:
Om deel te kunnen nemen aan deze opleiding is een BHV-diploma vereist.

Duur opleiding:
De opleiding tot ploegleider BHV duurt, inclusief examen, twee dagen (16 uur). En bestaat uit ca. 4 uur theorie en 12 uur praktijk en wordt afgesloten met een theorie en een praktijkexamen

De cursist:

 • heeft kennis van de wettelijke basis van de bedrijfshulpverlening
 • heeft kennis van de basisscenario’s die in elk bedrijf kunnen voorkomen
 • herkent BHV-voorzieningen en BHV-middelen
 • heeft kennis en inzicht in de taak van de ploegleider BHV
 • heeft kennis van de veiligheidsaspecten waarop gelet moet worden bij een BHV-inzet
 • kan leiding geven aan een inzet van een BHV-ploeg
 • kent de alarmerings- en communicatiemiddelen ten behoeve van de bedrijfshulpverlening
 • heeft inzicht in het samenwerken met de professionele hulpverleningsdienst(en)

Het diploma ploegleider heeft een geldigheid van 1 jaar na datum afgifte
Voor het volgen van deze opleiding is een BHV basisdiploma vereist.