Eerste Hulp Bij Drugs en Alcohol

kopehbdd

Het (overmatig) gebruik van drank en drugs en de daarbij behorende verslaving, is helaas tegenwoordig niet meer weg te denken uit onze hedendaagse samenleving.
Daarom is de eerste hulp bij (overmatig en/of regelmatig ) gebruik van drank en drugs allang geen overbodige luxe meer.
Veel nieuwe soorten soft- en harddrugs dringen geregeld onze samenleving binnen.
In deze workshop geven wij U een overzicht van de verschillende soorten, in omloop zijnde, drugs, de gevolgen hiervan op de samenleving en de eerste hulp die U, als hulpverlener, aan deze personen kunt geven.

EHBDDkoffer1

In deze ca. 3 uur durende workshop geven wij U, fysieke voorbeelden van de, momenteel, in omloop zijnde soorten drugs en de werking van deze drugs op het gestel.
Drugs zijn grofweg in drie categorieën te verdelen:

  • Verdovende middelen
  • Stimulerende middelen
  • Waarneming veranderend

EHBDDloopje

De deelnemers kunnen met speciaal geprepareerde brillen ervaren wat een persoon, die drugs gebruikt voor ervaring heeft.
In deze workshop geven wij U een overzicht van de risico’s van de verschillende in omloop zijnde drugs en de te volgen eerste hulp voor de hulpverleners.

EHBDDpillen

Deze workshop is bedoeld voor alle personen die direct of indirect te maken hebben met de gevolgen van het gebruik van drugs in hun omgeving. Te denken aan EHBO-ers, BHV-ers, conciërges van onderwijsinstellingen, leerkrachten en evenementenbeveiligers.


Drugs algemeen

Drugs kunnen op verschillende manieren ingedeeld worden. Bijvoorbeeld naar werking, maar ook naar status: legaal of illegaal. De illegale (verboden) middelen staan in de Opiumwet beschreven.


Wat zijn drugs?

Drugs zijn middelen die de hersenen beïnvloeden waardoor er geestelijke en lichamelijke effecten optreden. We noemen dit ook wel de psychoactieve werking.

Drugs kunnen op verschillende manieren ingedeeld worden. De meest gebruikte indeling is de indeling naar de werking van de drugs op de hersenen. De effecten kunnen stimulerend zijn, verdovend of bewustzijnsverandering. Sommige middelen, zoals hasj en wiet, hebben meerdere effecten.

Stimulerend
Bij deze middelen krijgt de gebruiker het gevoel meer energie te hebben en alerter te zijn. Voorbeelden: cocaïne en amfetamine maar ook tabak en koffie.

• Verdovend

Hierbij komt de gebruiker in een slaperige roes. Verdovende middelen hebben een kalmerende en ontspannende werking. Voorbeelden: heroïne en andere opiaten, maar ook alcohol en slaapmiddelen.

• Bewustzijn veranderend

De gebruiker van deze middelen gaat de wereld (heel) anders zien en beleven doordat deze middelen het bewustzijn tijdelijk veranderen. Voorbeelden: LSD, hasj en wiet, paddo’s en andere tripmiddelen.

Het onderscheid naar werking is niet altijd scherp te maken. Sommige middelen hebben een gemengd effect. XTC is bijvoorbeeld oppeppend, maar verandert ook de waarneming en hasj en wiet kunnen - afhankelijk van de dosis en de situatie - behalve bewustzijn veranderend ook versuffend werken.

Drugsgebruik

Het is duidelijk dat cannabis onder studenten de meest gebruikte drug is, gevolgd door XTC
Hoeveel studenten ooit hebben kennisgemaakt met deze drugs of het recent nog gebruikten, is niet helemaal duidelijk doordat de cijfers erg uiteenlopen.
Dit geldt niet alleen voor onderzoek dat erg verschillend van opzet is maar
ook bij meer op elkaar gelijkende onderzoeken. Het gebruik van cannabis ooit in het leven varieert van 19 tot 87 procent en van XTC van 4 tot 70 procent.
Ook bij de overige drugs is het beeld divers en erg afhankelijk van de benaderingswijze en selectie van studenten voor het onderzoek. Hierdoor is niet met zekerheid te zeggen hoeveel procent van de studenten regelmatig drugs als cocaïne of GHB gebruikt.

Hoe werken drugs op de hersenen?

Zenuwcellen geven met behulp van bepaalde stofjes elektrische signalen aan elkaar door. Als je bijvoorbeeld je voet wil bewegen, gaat er een elektrisch signaal van de hersenen naar de spieren in je voet. Dat elektrisch signaal wordt met behulp van bepaalde stofjes (neurotransmitters) overgebracht)
Drugs moeten om effect te hebben in de hersenen terechtkomen. Bij gebruik van drugs komen de drugsmoleculen eerst in het bloed terecht.
Het hart pompt het bloed met de drugsmoleculen naar de hersenen.
Als drugs daar aankomen beïnvloeden ze de werking van de stofjes die elektrische signalen van de ene zenuw naar de ander kunnen overbrengen. Daardoor worden bepaalde hersengedeelten extra gestimuleerd of geremd. Hierdoor treden er allerlei effecten op.