Eerste Hulp Aan Kinderen

kinderbhv

Veiligheids- en gezondheidsbeleid Organisaties in de kinderopvang moeten een actueel veiligheids- en gezondheidsbeleid hebben. Daarin staat welke maatregelen worden genomen om risico’s voor de gezondheid en veiligheid van kinderen te voorkomen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan maatregelen om te voorkomen dat kinderen met hun vingers tussen de deur komen of in aanraking komen met elektriciteit. Wijzigingen in dit document kunnen bijvoorbeeld nodig zijn na een verbouwing of als het gebruik van een ruimte verandert. Ook als blijkt dat maatregelen niet effectief of niet adequaat zijn, is een aanpassing van het beleid noodzakelijk. ( Bron Rijksoverheid )

Verplicht EHBO’er aanwezig
Tijdens de openingsuren van een kinderopvang en peuterspeelzaal moet er minimaal 1 volwassene zijn met een geldig en erkend kinder-EHBO certificaat. Iedere volwassene die bij de kinderopvang of peuterspeelzaal werkt kan deze EHBO’er zijn
Per 1-1-2018 is het certificaat van NIBHV opgenomen in de lijst van geregistreerde certificaten van de ministeriële regeling voor de uitvoering van het besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen.

Mogelijkheden:

Volledige cursus EHAK met certificaat via e-learning oranje kruis of NIBHV ( 4 uur online theorie en 4 uur praktijk klassikaal, inclusief cursusboek en certificaat. Geheel verzorgd of in-company

Volledige cursus EHAK met certificaat oranje kruis of NIBHV (8 uur klassikaal, inclusief cursusboek en certificaat. Geheel verzorgd of in-company.

In het boek komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • algemene hulpverleningsregels en de regels voor het melden en alarmeren.
 • de voor Eerste Hulp relevante verschillen in lichamelijke en psychologische ontwikkeling.
 • gevaren in de omgeving die kunnen leiden tot letsels maatregelen om ongevallen te voorkomen.
 • uitwendige wonden.
 • bloedingen
 • botbreuken.
 • ontwrichtingen en wervelletsels.
 • verstuikingen en kneuzingen.
 • vreemde voorwerpen in neus, oor, mond en huid.
 • insecten-en dierenbeten en krabben.
 • brandwonden.
 • vergiftiging.
 • oogletsels.
 • problemen met het bewustzijn.
 • ademhalingsproblemen.
 • circulatiestilstand

Om het diploma geldig te houden dient de deelnemer jaarlijks 3 uur herhaling te volgen om voor her-certificering in aanmerking te komen.