Herhaling Bedrijfshulpverlening

logo nibhv keurmerk web 005 16 kb

De herhalingscursus Bedrijfshulpverlening (BHV) is bedoeld om de kennis en vaardigheden van BHV-ers te onderhouden en hen op de hoogte te stellen van de laatste ontwikkelingen op BHV-gebied.
Met het volgen van deze cursus wordt de geldigheid van het BHV certificaat van het NIBHV weer met een jaar verlengd.
Reanimatie en het gebruik van de AED is een vast onderdeel van deze herhaling.

Inhoud van de BHV herhalingsdag
Tijdens de herhaling Bedrijfshulpverlening (BHV) komen de volgende onderwerpen op het gebied van ( Spoedeisende) eerste hulp, Brandbestrijding en Ontruiming aan bod:

Deel 1:

 • (Spoedeisende) eerste hulp
 • Algemene regels voor het verlenen van eerste hulp:
 • Nood vervoersgreep van Rautek
 • Vitale functies
 • Beademen en reanimatie (voor volwassenen)
 • Gebruik van AED
 • Verstikking en vergiftiging
 • Shock
 • Uitwendig (ernstig) bloedverlies
 • Aanleggen van verbanden
 • Brandwonden. Botbreuk en oogletsel

Deel 2:

 • Communicatie, Brandbestrijding en Ontruimingen:
 • Taken van de bedrijfshulpverlener
 • Communicatiemiddelen tijdens incident
 • Brandbestrijding (brand drie- en vijfhoek, brandstadia, kleine blusmiddelen)
 • Praktijk brandbestrijding
 • Deurprocedure
 • Ontruiming
 • Ontruiming in de vorm van Table-Top

Cursisten ontvangen na het volledig doorlopen van de herhaling een nieuw herhalingscertificaat van het NIBHV welke weer een jaar geldig is