BHV basisopleiding Blended Learning

logo nibhv keurmerk web 005 16 kb

Blended learning is een combinatie van ca. zes tot zeven uur thuisstudie met E-learning en een praktijkdag op een van onze leslocaties of in-company op uw bedrijf.
In de cursus komen de kennis en vaardigheden aan bod die een bedrijfshulpverlener nodig heeft om zijn of haar taak goed te kunnen uitvoeren.
Met het E-learning programma bereiden cursisten zich in hun eigen tempo en op een door hen zelfgekozen tijdstip en plaats voor op de eendaagse praktijkopleiding. Cursisten worden toegelaten tot de praktijkdag als zij het toelatingscertificaat van het E-learning programma hebben behaald.
Het E-learning programma bestaat, net als bij de tweedaagse basisopleidiing uit de modules:

  • Niet-spoedeisende Eerste Hulp
  • Spoedeisende Eerste Hulp
  • Brandbestrijding
  • Ontruiming

Studielast
Cursisten besteden gemiddeld 5 tot 7 uur aan het doorlopen van het E-learning programma. Het verplichte praktijkgedeelte duurt een dag.
Diploma:
Het diploma is 1 jaar geldig. Na 1 jaar kan de cursist de geldigheid van het diploma verlengen door het volgen van een herhalingsdag .

Toetsing in E-learning
Elke module moet worden afgerond met een E-toets. Een voorwaarde om aan een E-toets te mogen beginnen, is dat alle video’s van de module zijn bekeken en dat de bijbehorende vragen zijn beantwoord. Deze eis moet waarborgen dat de cursisten ook daadwerkelijk hebben gezien hoe een competentie (vaardigheid) wordt uitgevoerd. Op die manier zijn zij goed voorbereid op de praktijkdag. Mochten cursisten zakken, dan kunnen zij opnieuw een (andere) toets maken. Als alle toetsen voldoende zijn gemaakt, kan het toelatingscertificaat worden opgeslagen als pdf-bestand en geprint.

Praktijkdag
Op de praktijkdag staat het praktisch uitvoeren van de competenties centraal. een komen met de instructiekaarten van het E-learning programma. Via de instructiekaarten is altijd een goed voorbeeld van de competentie beschikbaar.
Op deze praktijkdag worden door de instructeur de competenties geëxamineerd en wordt, net als bij de tweedaagse basisopleiding, een NIBHV-examen afgenomen.

Het schriftelijk examen bestaat, net als bij de tweedaagse opleiding uit totaal 60 meerkeuzevragen verdeeld over de vier modules.
Op de website van het NIBHV is een demo te zien.

Deze opleiding wordt alleen vanaf 6 personen in-company of op een van onze leslocaties verzorgd.

Er is voor deze opleiding geen vooropleiding vereist
Certificering door het NIBHV
Deelnemers ontvangen na afloop van de opleiding een certificaat eerste hulp,
brand en ontruiming, een basisdiploma bedrijfshulpverlener en een pasje op creditcard formaat.