Basisopleiding bedrijfshulpverlenerBedrijfshulpverleners zijn opgeleid om binnen het bedrijf een voorpostfunctie te vervullen totdat de professionele hulpverleningsdiensten (politie, brandweer en ambulance) zijn gearriveerd. Zij nemen maatregelen om letsel en schade zoveel mogelijk te beperken.
De complete Basisopleiding Bedrijfshulpverlener bestaat uit 4 modulen die ook los gevolgd kunnen worden:

 1. Niet-spoedeisende Eerste Hulp:
  In het onderdeel Niet-spoedeisende Eerste Hulp gaat het over de beoordeling en behandeling bijniet-levensbedreigende aandoeningen. Dit kunnen onder meer wonden, oogletsels, kneuzingen, verstuikingen, breuken of brandwonden zijn.
 2. Spoedeisende Eerste Hulp:
  Bij het onderdeel Spoedeisende Eerste Hulp komt de basale reanimatie en het gebruik van de AED aan bod. Ook wordt ingegaan op het optreden bij verslikking, shock, angina pectoris, hartinfarct, beroerte, epilepsie, suikerziekte en een hersenschudding.
 3. Brandbestrijding:
  Het onderdeel Brandbestrijding is gericht op omgaan met situaties in het gebouw. Cursisten leren ten eerste een beginnende brand te blussen met de daarvoor beschikbare middelen, in theorie én praktijk. Zo wordt er onderwezen hoe brand ontstaat en welke middelen gebruikt kunnen worden om de brand te blussen. Vanzelfsprekend komen daarbij ook de gevaren van het blussen aan bod.
 4. Ontruiming:
  In het onderdeel Ontruiming wordt aandacht besteedt aan de rol en taken van de BHV’er tijdens een ontruiming. Ook is er aandacht voor de ontruimingsvoorzieningen en de samenwerking met externe hulpverleners.

Toelatingseisen:
Er is geen vooropleiding vereist, iedereen kan deelnemen aan de basisopleiding.
Deze opleiding kan geheel verzorgd worden aangeboden op een van onze leslocaties of bij deelname vanaf 8 personen bij u op het bedrijf.

Duur 4 dagdelen
Deze opleiding wordt geheel verzorgd, vanaf een van onze leslocaties, aangeboden of vanaf 8 personen in-company bij u op het bedrijf.
Certificering via het NIBHV.
Deelnemers ontvangen na afloop van de opleiding een certificaat eerste hulp, brand en ontruiming, een basisdiploma bedrijfshulpverlener en een pasje op creditcard formaat.