Onafhankelijke adembescherming voor de bhv

Ademlucht groot combi

Deze opleiding is bedoeld voor bedrijfshulpverleners die worden ingezet als gids voor de brandweer. Zij worden altijd onder begeleiding van de brandweer ingezet en blijven in veilig gebied. Hun eigen veiligheid en gezondheid staan altijd voorop! Dit is wettelijk geregeld in de Arbeidsomstandighedenwet.
Onafhankelijke adembescherming wordt gebruikt als persoonlijk beschermingsmiddel om te voorkomen dat bhv’ers door onvoorziene omstandigheden toch schadelijke stoffen inademen. Het is belangrijk dat ook na de cursus wordt geoefend in het eigen bedrijf om de competenties op peil te houden.

Voor wie is deze opleiding bedoeld.

Werknemers die blootgesteld (kunnen) worden aan gevaarlijke stoffen zullen door de werkgever moeten worden voorzien van de juiste instructies en hulpmiddelen om zonder risico hun werkzaamheden te kunnen verrichten.
In bepaalde gevallen kan dit betekenen dat er met adembescherming moet worden gewerkt bij een gidsfunctie

  • t.b.v. de brandweer,
  • bij een reddingsfunctie
  • bij ongevallen
  • bij werkzaamheden in een omgeving met gevaarlijke- of giftige stoffen,
  • in gevangenissen,
  • psychiatrische ziekenhuizen 
  • industriegebouwen. ( hoog risico gebouwen )

Doel van deze specifieke BHV opleiding is het geven van inzicht in de risico’s die verbonden zijn aan het werken met adembescherming en het aanleren van de juiste praktische vaardigheden, zodat veilig en doelmatig gewerkt kan worden gewerkt.

Wij beschikken over een complete uitrusting zoals bluspakken, helmen, ademluchttoestellen en maskers
Deze opleiding wordt vanaf een deelname van 8 personen alleen in-company verzorgd

Opleidingsduur: twee dagen incl. examen