ONTRUIMINGSPLANNEN

Een ontruimingsplan is een wettelijk verplicht document en wordt binnen het kader van de gebruiksvergunning door de plaatselijke Brandweer getoetst en van een goedkeuringsstempel voorzien.

Wij bieden u de mogelijkheid om dit ontruimingsplan, volgens de NEN-8112 norm, voor u op te stellen.

Onze Werkwijze
Voor het samenstellen van een ontruimingsplan wordt er binnen uw bedrijf een contactpersoon gezocht.
Vaak is dit de eigenaar zelf of iemand die belast is met de bedrijfshulpverlening
De invulling van het ontruimingsplan zal tot stand komen door middel van een persoonlijk gesprek, voor bepaalde informatie zijn wij uiteindelijk afhankelijk zijn van uw medewerking.

Een ontruimingsplan is voor elke organisatie uniek en is dus ook op maat gemaakt

Het concept ontruimingsplan wordt ter goedkeuring eerst toegezonden aan de opdrachtgever en na de formele goedkeuring pas aan de plaatselijke Brandweer. Wij verzorgen de contacten van de gemeentelijke Brandweer.

Wij leveren het originele ontruimingsplan samen met een elektronische versie in 'Word formaat' op een bijgevoegde informatiedrager, waarmee u naar behoefte kopieën kunt afdrukken.

Presentatie ontruimingsplan
Indien gewenst kunnen wij het ontruimingsplan via een presentatie implementeren. Deze presentatie wordt vooral gebruikt om het personeel te informeren over de wijze waarop men kan alarmeren, communiceren en ontruimen tijdens een calamiteit. Bovendien wordt daarin getoond wat er wordt verwacht van de medewerk(st)ers die niet zijn opgeleid tot Bedrijfshulpverlener .