Advies     Levering     Onderhoud

Image
Image
Image
Image
Image
Image

Noodverlichting
In geval van nood, moet iedereen uw gebouw snel en veilig kunnen verlaten. Bij calamiteiten vallen nog altijd onnodig veel slachtoffers doordat de nooduitgangen niet tijdig bereikt worden.
Wat bij daglicht een makkelijke route lijkt, wordt bij stroomuitval of rookontwikkeling een onneembare weg, zeker voor bezoekers van uw gebouw.
Noodverlichting in een gebouw moet periodiek gecontroleerd worden. De bouwverordening eist jaarlijks onderhoud, dit is ook in de ARBO-wet verplicht gesteld.
Fire & Rescue Control heeft de kennis en het gereedschap om uw noodverlichting aan te leggen en jaarlijks te onderhouden.

Noodverlichting
NEN-EN 1838:2013 geeft zichtbaarheidseis voor noodverlichting
NEN-EN 1838:2013 definieert de verplichte licht technische voorschriften waaraan noodverlichting in gebouwen moeten aan voldoen.
Deze norm moet gelezen worden in samenhang met de meest recente Bouwbesluit en Arbo-wet. Waar het Bouwbesluit en de Arbo-wet het gebruik van noodverlichting verplichten, biedt de NEN-EN 1838 concrete en heldere eisen omtrent de omstandigheden en verantwoordelijkheden bij de inrichting van de noodinstallatie.

Specialisten in veiligheid

Image
Image
Image
Image
Image
Image