BHV opleiding 17 en 19 december2019 volgeboekt

De geplande opleiding BHV open inschrijving van 17 en 19 december 2019 is geheel volgeboekt.

De eerstvolgende volledige opleiding BHV start op 17 maart 2020

Alleen voor  in-company opleidingen BHV is in december 2019 nog ruimte.

Extra ingelaste opleiding BHV in december 2019

Om aan de vraag van een aantal klanten te voldoen is besloten om op 17 en 19 december 2019 een extra opleiding BHV in te lassen

Deze geheel verzorgde KEURMERK opleiding zal gegeven worden in verenigingsgebouw de Zandput in Serooskerke

Voor informatie belt u 0118 460266

Veel nieuwe klanten in maart mogen verwelkomen

Afgelopen maand hebben wij weer een aantal nieuwe klanten mogen verwelkomen voor opleiding- en herhalingen bedrijfshulpverlening

Restaurant 1611, Restaurant in den Struyskelder, Eeterij Suster Anna en hotel de Heeren uit Veere kozen met 7 deelnemers voor onze geheel verzorgde kwaliteitsopleiding bedrijfshulpverlening en 8 medewerkers voor de in-comany herhalingen bedrijfshulpverlening

Beide uiteraard met het NIBHV keurmerk en de door ons aangeboden extra verzekering..

Tijdens de interne herhaling  op 13 maart bij hotel de Heeren is op verzoek van de deelnemers tevens een ontruimingsoefening gehouden.

Nog een beperkt aantal plaatsen beschikbaar voor de nieuwe opleiding BHV van 2 en 3 oktober 2019 en de herhaling BHV van 17 september 2019

Voor de nieuwe opleiding bedrijfshulpverlener welke op 2 en 3 oktober in verenigingsgebouw de Zandput in Serooskerkegehouden zal worden zijn nog een beperkt aantal plaatsen beschiukbaar. Met NIBHV keurmerkcertificering en uiteraardgeheel verzorgd.

Het maximaal aantal personen voor deze keurmerkopleiding is door het NIBHV vastgesteld op 16 deelnemers

Voor de herhaling bedrijfshulpverlening van 17 september zijn nog een klein aantal plaatsen beschikbaar

Voor informatie kunt u bellen 0118460266 of 06 18259335

Helaas de Combi Herhaling van 26 maart is vol

Door de grote aanvraag van de combi BHV herhaling op 26 is deze vol. u kunt zich hier niet meer voor aanmelden.