Veel nieuwe klanten in maart mogen verwelkomen

Afgelopen maand hebben wij weer een aantal nieuwe klanten mogen verwelkomen voor opleiding- en herhalingen bedrijfshulpverlening

Restaurant 1611, Restaurant in den Struyskelder, Eeterij Suster Anna en hotel de Heeren uit Veere kozen met 7 deelnemers voor onze geheel verzorgde kwaliteitsopleiding bedrijfshulpverlening en 8 medewerkers voor de in-comany herhalingen bedrijfshulpverlening

Beide uiteraard met het NIBHV keurmerk en de door ons aangeboden extra verzekering..

Tijdens de interne herhaling  op 13 maart bij hotel de Heeren is op verzoek van de deelnemers tevens een ontruimingsoefening gehouden.

Helaas de Combi Herhaling van 26 maart is vol

Door de grote aanvraag van de combi BHV herhaling op 26 is deze vol. u kunt zich hier niet meer voor aanmelden.

Nieuwe AED trainers

Nieuwsflits

Door de toenemende vraag naar BHV opleidingen- en herhalingen is besloten  twee nieuwe Defibtech AED trainers extra aan te schaffen

Daar mee komt het totaal aantal AED trainers welke wij nu in gebruik hebbenop elf stuks.

Daarmee hopen wij aan de vraag van onze klanten, om medewerkers te laten trainen met de AED uit hun bedrijf, te kunnen voldoen

4 x Defibtech Lifiline

2 x Primedic Haertsave

2 x Philps Haertstart

1 x CR +

1 x Zoll

1 x Sameritan

 alletrainers

Nog plaats op combi herhaling BHV met code 95

Voor de geheel verzorgde combi herhaling BHV met code 95 op 26 maart 2019 in Serooskerke zijn nog een beperkt aantal plaatsen beschikbaar
Inschrijven via de website is nog mogelijk.
Certificering door het NIBHV en door het CBR CCV

De nieuwe site

afgelopen weekend is deze site actief gezet. Hoewel hij nog niet helemaal klaar is, washet nodig om hem toch maar alvast in gebruik te nemen omdat de oude site steds meer kuren begon te vertonen en ook niet meer goed te onderhouden was. Maar omdat de belangrijkste onderdelen (zoals het contactformulier en het inschrijf formulier) werken hebben wij besloten om de oude site vaarwel te zeggen en met de nieuwe verder te gaan. U zult zien dat wij de site steeds verder uitbreiden en ook de opmaak verder bijgaanwerken zodat u straks alle infomatie over onze bedrijven die u nodig heeft hier kunt vinden.