Nog een beperkt aantal plaatsen beschikbaar voor de nieuwe opleiding BHV van 2 en 3 oktober 2019 en de herhaling BHV van 17 september 2019

Voor de nieuwe opleiding bedrijfshulpverlener welke op 2 en 3 oktober in verenigingsgebouw de Zandput in Serooskerkegehouden zal worden zijn nog een beperkt aantal plaatsen beschiukbaar. Met NIBHV keurmerkcertificering en uiteraardgeheel verzorgd.

Het maximaal aantal personen voor deze keurmerkopleiding is door het NIBHV vastgesteld op 16 deelnemers

Voor de herhaling bedrijfshulpverlening van 17 september zijn nog een klein aantal plaatsen beschikbaar

Voor informatie kunt u bellen 0118460266 of 06 18259335

Veel nieuwe klanten in maart mogen verwelkomen

Afgelopen maand hebben wij weer een aantal nieuwe klanten mogen verwelkomen voor opleiding- en herhalingen bedrijfshulpverlening

Restaurant 1611, Restaurant in den Struyskelder, Eeterij Suster Anna en hotel de Heeren uit Veere kozen met 7 deelnemers voor onze geheel verzorgde kwaliteitsopleiding bedrijfshulpverlening en 8 medewerkers voor de in-comany herhalingen bedrijfshulpverlening

Beide uiteraard met het NIBHV keurmerk en de door ons aangeboden extra verzekering..

Tijdens de interne herhaling  op 13 maart bij hotel de Heeren is op verzoek van de deelnemers tevens een ontruimingsoefening gehouden.

Nog plaats op combi herhaling BHV met code 95

Voor de geheel verzorgde combi herhaling BHV met code 95 op 26 maart 2019 in Serooskerke zijn nog een beperkt aantal plaatsen beschikbaar
Inschrijven via de website is nog mogelijk.
Certificering door het NIBHV en door het CBR CCV

Helaas de Combi Herhaling van 26 maart is vol

Door de grote aanvraag van de combi BHV herhaling op 26 is deze vol. u kunt zich hier niet meer voor aanmelden.

Nieuwe AED trainers

Nieuwsflits

Door de toenemende vraag naar BHV opleidingen- en herhalingen is besloten  twee nieuwe Defibtech AED trainers extra aan te schaffen

Daar mee komt het totaal aantal AED trainers welke wij nu in gebruik hebbenop elf stuks.

Daarmee hopen wij aan de vraag van onze klanten, om medewerkers te laten trainen met de AED uit hun bedrijf, te kunnen voldoen

4 x Defibtech Lifiline

2 x Primedic Haertsave

2 x Philps Haertstart

1 x CR +

1 x Zoll

1 x Sameritan

 alletrainers