6 April Herhaling BHV open inschrijving Zandput

Wat betekent BHV voor u of uw medewerkers

Wat betekent BHV Coronaproof voor u of uw medewerkers?

In eerste instantie wordt er natuurlijk volgens de regels van het RIVM, het protocol van het NIBHV en de Branchevereniging gewerkt.

De informatievoorziening zal met de nodige extra informatie in de digitale uitnodiging tot uitdrukking komen.

Buitenom deze protocollen en richtlijnen heeft uw opleider gekozen om nog een aantal extra veiligheidsmaatregelen toe te passen.                   

Alvorens de cursus zal aanvangen draagt de opleider zorg dat de tafels en de schermen volledig gereinigd zijn

Alle oppervlakken waarbij de oefeningen gehouden worden vallen ook onder deze categorie.

Ook de paspopbenen en armen, welke voor het onderdeel verbanden gebruikt worden, worden voor aanvang van de cursusdag gereinigd.

De Nelvid pop, welke voor de onderdelen buik rug draaien en stabiele zijligging gebruikt worden, worden voor aanvang door opleider gereinigd.

Voordat de deelnemers de leslocatie betreden wordt door de opleider zelf de LMRA                     (Laatste Minuut Risico Analyse) uitgevoerd

Bij binnenkomst op de leslocatie worden de deelnemers door een gastvrouw of gastheer opgevangen.

De gastvrouw of gastheer zal conform regelgeving vragen naar de gezondheid van de deelnemer en indien wenselijk zal zij of hij de temperatuur van de deelnemer opmeten.

Hierna zal de deelnemer een ontsmettingsmiddel krijgen om de handen te reinigen

Hierna wordt de deelnemer naar de koffieruimte gebracht waar stoelen en tafels zo opgesteld staan dat er anderhalve meter afstand van elkaar gehouden kan worden.

De koffie of thee wordt geserveerd met de grootst mogelijke moeite om virusverspreiding te voorkomen.

Op de toiletten zijn, om verspreiding van het virus tegen te gaan, reinigingsdoekjes aanwezig waarmee de deelnemers voor en tijdens het toiletbezoek de spoelknop, deurklink en toiletzittingen schoonmaakt.

Bij aanvang van de lessen worden de deelnemers, via de aangegeven looproute, naar hun plaats begeleid.

Op hun tafel ligt een map met papieren en een eigen set verbandmiddelen.

De tafels hebben een afmeting van 80cm x 120 cm en worden gescheiden door een plexiglas scherm van 80 cm x 80 cm

In de lesruimte staan twee statafels waar flacons desinfectiemiddel, reinigingsdoekjes en papieren zakdoeken voor algemeen gebruik op staan.

De coronaproof herhalingen voor het deel eerste hulp bestaan uit 4 vaste onderdelen en worden de gehele dag door minimaal twee instructeurs begeleid

Per onderdeel kunnen maximaal 3 tot 4 personen deelnemen.

Na het voorstellen en uitleg van de veiligheidsregels wordt gestart met 25 ja/nee stellingen op het gebied van reanimatie en AED

Om het aantal verkeersbewegingen tot een minimum te beperken word koffie of thee in de kleine zaal geserveerd.

 • Reanimatie en het gebruik van de AED
 • De reanimatiepoppen worden door de opleider zelf op minimaal anderhalve meter van elkaar gelegd

Bij aanvang van de praktijkonderdelen dienen deelnemers zelf nitril handschoenen aan te doen. Deze zijn in verschillende maten beschikbaar.

 • Bij de start van de oefening reanimatie en gebruik van de AED ontvangt de deelnemer een eigen smoeltje en nieuwe long. Deze worden door de deelnemer zelf op en in de reanimatiepop gedaan.
 • Na afloop van de oefening maakt de deelnemer zelf met de aanwezige schoonmaakdoekjes de reanimatiepop en AED trainer schoon.
 • Verbanden
 • Ook met deze oefening is er GEEN fysiek contact met mede deelnemers en gebruik van de nitril handschoenen is verplicht.

Op een grote tafel worden twee (kunst)benen en twee (kunst)armen geplaatst met daarop vooraf geprepareerde wonden die elk met behulp van de eigen verbandset behandeld en verbonden moeten worden

Deelnemers gebruiken, met in achtneming van anderhalve meter afstand, de looprichting (met de klok mee) om naar de volgende verwonding te gaan.

 • Fysieke handelingen
 • Van buik naar rug draaien, stabiele zijligging rautekgreep en hulp bij een verslikking maken deel uit van de derde opdracht.

Om fysiek contact en daarmee de kans op besmetting tegen te gaan worden bij deze oefening onder andere gebruik gemaakt van een NELVID POP.

Dit is een speciaal ontwikkelde pop die gebruikt zal worden bij het van buik naar rug draaien, stabiele zijligging en rautekgreep.

Deelnemers gebruiken voorafgaand aan de oefening een tablet met daarop instructievideo’s van de oefeningen

Voor de oefening hulp bij verslikking is er een paspop met verslikkingsvest om de oefening te doen waardoor er wederom weergeen fysiek contact met andere deelnemers is.

 • Ja / nee stellingen
 • Deelnemers begeven zich weer naar hun plaats waar een tweetal ja/nee stellingen op het gebied van Shock en botbreuken beantwoord moeten worden.

Wanneer alle deelnemers de opdrachten uitgevoerd hebben wordt het e.e.a. door de instructeur(s) nabesproken.

Het deel eerste hulp wordt afgesloten met een kennistoets van 30 vragen.

 • Lunch en catering

12  Om het aantal verkeersbewegingen tot een minimum te beperken worden lunches en koffie of thee in de kleine zaal geserveerd.

Om evt. verspreiding tegen te gaan worden de suiker, zoetjes en melkpoeder per persoon gereserveerd Op tafels worden de diverse onderdelen van de lunch geserveerd

Deelnemers mogen, met in achtneming van social distancing, zelf de lunch samenstellen en deze aan tafel opeten. Voor toiletbezoek en roken wordt de looproute naar het toilet vastgesteld.

 • Brandbestrijding
 • Aanvulling op de nieuwe lesstof NIBHV BOBR

(Bewust omgaan met brandrisico)

Menselijke kenmerken, gebouw kenmerken en brandkenmerken

Het gedrag van rook

 

 • Om het aantal verkeersbewegingen tot een minimum te beperken word koffie of thee in de kleine zaal geserveerd.
 • Praktijk brandbestrijding
 • Buiten worden voorafgaand aan de praktijkopdrachten de looproutes vastgesteld en met, in achtneming van de anderhalve meter afstand, door pionnen aangegeven
 • Deelnemers worden in twee groepen verdeeld en trekken de nitril handschoenen aan

Groep algemeen 2 blusbakken met vloeistofbrand.

Groep 1 computerbrand en elektriciteitsbrand

Groep 2 Vaste stoffenbrand en persoon in brand

Groepen worden gewisseld zodat alle onderdelen gedaan worden

Blusjassen welke in een normale setting wel gebruikt worden, worden nu, i.v.m. besmettingsgevaar nu niet gebruikt.

Veiligheidshandschoenen kunnen over de nitril handschoenen heen gedragen worden

Na gebruik van een blusmiddel worden de handvaten van het blusmiddel door instructeur schoongemaakt.

 

 • Ontruiming
 • b.v. powerpoint presentatie en instructievideo’s een ontruimingsinstructie geven.

 

Deelnemers vragen om thuis via de opgestuurde link de herhaling te beoordelen

BHV opleiding 17 en 19 december2019 volgeboekt

De geplande opleiding BHV open inschrijving van 17 en 19 december 2019 is geheel volgeboekt.

De eerstvolgende volledige opleiding BHV start op 17 maart 2020

Alleen voor  in-company opleidingen BHV is in december 2019 nog ruimte.

Wat betekent BHV voor u of uw medewerkers

Wat betekent BHV Coronaproof voor u of uw medewerkers?

In eerste instantie wordt er natuurlijk volgens de regels van het RIVM, het protocol van het NIBHV en de Branchevereniging gewerkt.

De informatievoorziening zal met de nodige extra informatie in de digitale uitnodiging tot uitdrukking komen.

Buitenom deze protocollen en richtlijnen heeft uw opleider gekozen om nog een aantal extra veiligheidsmaatregelen toe te passen.                   

Alvorens de cursus zal aanvangen draagt de opleider zorg dat de tafels en de schermen volledig gereinigd zijn

Alle oppervlakken waarbij de oefeningen gehouden worden vallen ook onder deze categorie.

Ook de paspopbenen en armen, welke voor het onderdeel verbanden gebruikt worden, worden voor aanvang van de cursusdag gereinigd.

De Nelvid pop, welke voor de onderdelen buik rug draaien en stabiele zijligging gebruikt worden, worden voor aanvang door opleider gereinigd.

Voordat de deelnemers de leslocatie betreden wordt door de opleider zelf de LMRA                     (Laatste Minuut Risico Analyse) uitgevoerd

Bij binnenkomst op de leslocatie worden de deelnemers door een gastvrouw of gastheer opgevangen.

De gastvrouw of gastheer zal conform regelgeving vragen naar de gezondheid van de deelnemer en indien wenselijk zal zij of hij de temperatuur van de deelnemer opmeten.

Hierna zal de deelnemer een ontsmettingsmiddel krijgen om de handen te reinigen

Hierna wordt de deelnemer naar de koffieruimte gebracht waar stoelen en tafels zo opgesteld staan dat er anderhalve meter afstand van elkaar gehouden kan worden.

De koffie of thee wordt geserveerd met de grootst mogelijke moeite om virusverspreiding te voorkomen.

Op de toiletten zijn, om verspreiding van het virus tegen te gaan, reinigingsdoekjes aanwezig waarmee de deelnemers voor en tijdens het toiletbezoek de spoelknop, deurklink en toiletzittingen schoonmaakt.

Bij aanvang van de lessen worden de deelnemers, via de aangegeven looproute, naar hun plaats begeleid.

Op hun tafel ligt een map met papieren en een eigen set verbandmiddelen.

De tafels hebben een afmeting van 80cm x 120 cm en worden gescheiden door een plexiglas scherm van 80 cm x 80 cm

In de lesruimte staan twee statafels waar flacons desinfectiemiddel, reinigingsdoekjes en papieren zakdoeken voor algemeen gebruik op staan.

De coronaproof herhalingen voor het deel eerste hulp bestaan uit 4 vaste onderdelen en worden de gehele dag door minimaal twee instructeurs begeleid

Per onderdeel kunnen maximaal 3 tot 4 personen deelnemen.

Na het voorstellen en uitleg van de veiligheidsregels wordt gestart met 25 ja/nee stellingen op het gebied van reanimatie en AED

Om het aantal verkeersbewegingen tot een minimum te beperken word koffie of thee in de kleine zaal geserveerd.

 • Reanimatie en het gebruik van de AED
 • De reanimatiepoppen worden door de opleider zelf op minimaal anderhalve meter van elkaar gelegd

Bij aanvang van de praktijkonderdelen dienen deelnemers zelf nitril handschoenen aan te doen. Deze zijn in verschillende maten beschikbaar.

 • Bij de start van de oefening reanimatie en gebruik van de AED ontvangt de deelnemer een eigen smoeltje en nieuwe long. Deze worden door de deelnemer zelf op en in de reanimatiepop gedaan.
 • Na afloop van de oefening maakt de deelnemer zelf met de aanwezige schoonmaakdoekjes de reanimatiepop en AED trainer schoon.
 • Verbanden
 • Ook met deze oefening is er GEEN fysiek contact met mede deelnemers en gebruik van de nitril handschoenen is verplicht.

Op een grote tafel worden twee (kunst)benen en twee (kunst)armen geplaatst met daarop vooraf geprepareerde wonden die elk met behulp van de eigen verbandset behandeld en verbonden moeten worden

Deelnemers gebruiken, met in achtneming van anderhalve meter afstand, de looprichting (met de klok mee) om naar de volgende verwonding te gaan.

 • Fysieke handelingen
 • Van buik naar rug draaien, stabiele zijligging rautekgreep en hulp bij een verslikking maken deel uit van de derde opdracht.

Om fysiek contact en daarmee de kans op besmetting tegen te gaan worden bij deze oefening onder andere gebruik gemaakt van een NELVID POP.

Dit is een speciaal ontwikkelde pop die gebruikt zal worden bij het van buik naar rug draaien, stabiele zijligging en rautekgreep.

Deelnemers gebruiken voorafgaand aan de oefening een tablet met daarop instructievideo’s van de oefeningen

Voor de oefening hulp bij verslikking is er een paspop met verslikkingsvest om de oefening te doen waardoor er wederom weergeen fysiek contact met andere deelnemers is.

 • Ja / nee stellingen
 • Deelnemers begeven zich weer naar hun plaats waar een tweetal ja/nee stellingen op het gebied van Shock en botbreuken beantwoord moeten worden.

Wanneer alle deelnemers de opdrachten uitgevoerd hebben wordt het e.e.a. door de instructeur(s) nabesproken.

Het deel eerste hulp wordt afgesloten met een kennistoets van 30 vragen.

 • Lunch en catering

12  Om het aantal verkeersbewegingen tot een minimum te beperken worden lunches en koffie of thee in de kleine zaal geserveerd.

Om evt. verspreiding tegen te gaan worden de suiker, zoetjes en melkpoeder per persoon gereserveerd Op tafels worden de diverse onderdelen van de lunch geserveerd

Deelnemers mogen, met in achtneming van social distancing, zelf de lunch samenstellen en deze aan tafel opeten. Voor toiletbezoek en roken wordt de looproute naar het toilet vastgesteld.

 • Brandbestrijding
 • Aanvulling op de nieuwe lesstof NIBHV BOBR

(Bewust omgaan met brandrisico)

Menselijke kenmerken, gebouw kenmerken en brandkenmerken

Het gedrag van rook

 

 • Om het aantal verkeersbewegingen tot een minimum te beperken word koffie of thee in de kleine zaal geserveerd.
 • Praktijk brandbestrijding
 • Buiten worden voorafgaand aan de praktijkopdrachten de looproutes vastgesteld en met, in achtneming van de anderhalve meter afstand, door pionnen aangegeven
 • Deelnemers worden in twee groepen verdeeld en trekken de nitril handschoenen aan

Groep algemeen 2 blusbakken met vloeistofbrand.

Groep 1 computerbrand en elektriciteitsbrand

Groep 2 Vaste stoffenbrand en persoon in brand

Groepen worden gewisseld zodat alle onderdelen gedaan worden

Blusjassen welke in een normale setting wel gebruikt worden, worden nu, i.v.m. besmettingsgevaar nu niet gebruikt.

Veiligheidshandschoenen kunnen over de nitril handschoenen heen gedragen worden

Na gebruik van een blusmiddel worden de handvaten van het blusmiddel door instructeur schoongemaakt.

 

 • Ontruiming
 • b.v. powerpoint presentatie en instructievideo’s een ontruimingsinstructie geven.

 

Deelnemers vragen om thuis via de opgestuurde link de herhaling te beoordelen

Extra ingelaste opleiding BHV in december 2019

Om aan de vraag van een aantal klanten te voldoen is besloten om op 17 en 19 december 2019 een extra opleiding BHV in te lassen

Deze geheel verzorgde KEURMERK opleiding zal gegeven worden in verenigingsgebouw de Zandput in Serooskerke

Voor informatie belt u 0118 460266


Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /srv/home/maatwerkinbhvnl/domains/maatwerkinbhv.nl/htdocs/www/plugins/system/helixultimate/core/classes/Minifier.php on line 226