Nog een beperkt aantal plaatsen beschikbaar voor de nieuwe opleiding BHV van 2 en 3 oktober 2019 en de herhaling BHV van 17 september 2019

Voor de nieuwe opleiding bedrijfshulpverlener welke op 2 en 3 oktober in verenigingsgebouw de Zandput in Serooskerkegehouden zal worden zijn nog een beperkt aantal plaatsen beschiukbaar. Met NIBHV keurmerkcertificering en uiteraardgeheel verzorgd.

Het maximaal aantal personen voor deze keurmerkopleiding is door het NIBHV vastgesteld op 16 deelnemers

Voor de herhaling bedrijfshulpverlening van 17 september zijn nog een klein aantal plaatsen beschikbaar

Voor informatie kunt u bellen 0118460266 of 06 18259335