Nieuwe AED trainers

Nieuwsflits

Door de toenemende vraag naar BHV opleidingen- en herhalingen is besloten  twee nieuwe Defibtech AED trainers extra aan te schaffen

Daar mee komt het totaal aantal AED trainers welke wij nu in gebruik hebbenop elf stuks.

Daarmee hopen wij aan de vraag van onze klanten, om medewerkers te laten trainen met de AED uit hun bedrijf, te kunnen voldoen

4 x Defibtech Lifiline

2 x Primedic Haertsave

2 x Philps Haertstart

1 x CR +

1 x Zoll

1 x Sameritan

 alletrainers