1 dag herhaling BHV compleet

Met officieel NIBHV-diploma 

Om de aangeleerde vaardigheden op niveau te houden dient jaarlijks te worden deelgenomen aan een herhalingstraining.
In deze herhalingstraining komen alle onderwerpen uit de basiscursus bedrijfshulpverlener opnieuw aan de orde aangevuld met specifieke onderwerpen en aangepast aan de actualiteit.
Ook nu wordt de cursist beoordeeld op de aangeleerde vaardigheden.
Per herhalingsmodule wordt, bij goed resultaat een certificaat uit gegeven waarmee wordt aangetoond dat de cursist voor dat jaar heeft deelgenomen aan de herhalingstraining . Hierdoor blijft het diploma bedrijfshulpverlener zijn geldigheid behouden

BELANGRIJK!
U moet bij aanvang van elke cursusdag een geldig legitimatiebewijs kunnen overleggen.

 

Eén dag - Herhaling BHV

 

 • 1 Dagdeel MODULE EERSTE HULP

  Tijdens deze 3,5 uur durende module moet de cursist de verrichtingen, volgens het benaderingsschema, op de juiste manier weten toe te passen. Ook moeten zij met een AED kunnen werken.

   

   

 • 1 Dagdeel MODULE BRAND & ONTRUIMING:

  Bij de herhalingsmodule brandbestrijding wordt begonnen met het opfrissen van de theorie. Het ontruimingsplan, het ontruimen en de preventie krijgen de aandacht. Daarna vindt de praktijktraining brandbestrijding plaats.

  Er wordt gewerkt met slangenhaspel, koolzuursneeuw- en (sproei) schuim blussers. Ook moet er door de cursisten, in teamverband, een Table-top oefening worden uitgevoerd waarbij gebruik kan worden gemaakt van portofoons

   

Cursustijden

 • Van 08.30 u. tot ca. 12.00 u.
  Van 13.00 u. tot ca. 16.00 u.

  Bij deelname aan de hele dag wordt de lunch door ons verzorgd.
  Lunchtijd om ca. 12.00 u.
  Tijdens de cursus worden pauzes ingelast.

   

   

 

 • Huisregels

  Het is niet toegestaan:

  • In het gebouw te roken. Roken is alleen buiten toegestaan

  • Dat deelnemers zonder toestemming van de docent of instructeur op te houden in ruimtes anders dan bestemd voor de cursus.

  • Een deelnemer dient fysiek in staat te zijn aan alle onderdelen mee te kunnen doen.

   

 • Veiligheid

  Wij hebben de veiligheid van onze gasten hoog in het vaandel staan. Daarom het volgende:
  • U dient zich ten alle tijde aan de instructies van de docent/instructeur te houden.

  • U krijgt voor aanvang van de praktijktraining brandbestrijding het volgende uitgereikt: werkhandschoenen, en blusjas.

  U bent verplicht hiervan gebruik te maken!
  • U dient zorg te dragen voor goed en stevig schoeisel. Sandalen, slippers en ander open schoeisel zijn niet toegestaan. Houd hierbij ook met de keuze van uw kleding rekening.
  De docent/instructeur heeft de bevoegdheid bij het niet nakomen van genoemde regels de cursist van verdere deelname uit te sluiten!

  Klachten naar aanleiding van bedrijfshulpverlening gerelateerde opleidingen en trainingen dienen maximaal 1 week na het bijwonen van de opleiding, herhaling of training schriftelijk aan de opleider gemeld te worden.

   

Inschrijven