BHV Compleet:
1 dag Eerste Hulp + 1 dag Brand en Ontruiming

Met officieel NIBHV-diplomaOm te voldoen aan de officieel erkende NIBHV voorwaarden volgt men twee cursusdagen. De volgorde bepaald u zelf. Eerst de module EERSTE HULP en later BRAND & ONTRUIMING of andersom.

Twee dagen - twee modules

 

 • 1 DAG - EERSTE HULP

  Deze dag bestaat uit een deel theorie en een deel praktijk. Tijdens deze module moet de cursist de verrichtingen, volgens het examen- regelement van het NIBHV op de juiste manier weten toe te passen. Ook moeten zij met een AED kunnen werken. De dag wordt afgesloten met een schriftelijk examen met 15 meerkeuze vragen op het gebied van spoedeisende eerste hulp, 15 vragen op het gebied van niet spoedeisende eerste hulp en een praktijkexamen

  Voor de theorie-examens dient de cursist per deelmodule minimaal 9 van de 15 vragen juist te hebben beantwoord

   

 • 1 DAG - BRAND & ONTRUIMING:

  Ook deze dag bestaat uit een deel theorie en een deel praktijk. Tijdens deze module moet de cursist de verrichtingen,

  Tijdens deze module moet de cursist de verrichtingen, volgens het examen- regelement van het NIBHV op de juiste manier weten toe te passen. Daadwerkelijk een aantal blussingen doen De dag wordt afgesloten met een schriftelijk examen met 15 meerkeuze vragen op het gebied van brandbestrijding, 15 vragen op het gebied van niet ontruiming en een praktijkexamen

  Voor de theorie-examens dient de cursist per deelmodule minimaal 9 van de 15 vragen juist te hebben beantwoord.

Cursustijden

 • Van 08.30 u. tot ca. 16.00 u.

  Bij deelname aan de hele dag wordt de lunch door ons verzorgd.
  Lunchtijd om ca. 12.00 u.
  Tijdens de cursus worden pauzes ingelast.

   

   

 

 • Huisregels

  Het is niet toegestaan:

  • In het gebouw te roken. Roken is alleen buiten toegestaan

  • Dat deelnemers zonder toestemming van de docent of instructeur op te houden in ruimtes anders dan bestemd voor de cursus.

  • Een deelnemer dient fysiek in staat te zijn aan alle onderdelen mee te kunnen doen.

   

 • Veiligheid

  Wij hebben de veiligheid van onze gasten hoog in het vaandel staan. Daarom het volgende:
  • U dient zich ten alle tijde aan de instructies van de docent/instructeur te houden.

  • U krijgt voor aanvang van de praktijktraining brandbestrijding het volgende uitgereikt: werkhandschoenen, en blusjas.

  U bent verplicht hiervan gebruik te maken!
  • U dient zorg te dragen voor goed en stevig schoeisel. Sandalen, slippers en ander open schoeisel zijn niet toegestaan. Houd hierbij ook met de keuze van uw kleding rekening.
  De docent/instructeur heeft de bevoegdheid bij het niet nakomen van genoemde regels de cursist van verdere deelname uit te sluiten!

  Klachten naar aanleiding van bedrijfshulpverlening gerelateerde opleidingen en trainingen dienen maximaal 1 week na het bijwonen van de opleiding, herhaling of training schriftelijk aan de opleider gemeld te worden.

   

Inschrijven