e-Learning THEORIE thuis
EN 1 dag BHV PRAKTIJK

Met officieel NIBHV-diploma 

Bij Security Plus kan ook gekozen worden voor e-Learning THEORIE thuis.

Wie daarvoor kiest ontvangt een inlogcode voor het lesmateiraal van het Nedelands Instituut voo Bedrijfshulpverlening NIBHV. Het cursusmatieriaal wordt online toegelicht, onder meer met de hulp van therorie- en instructiefilmpjes.

Aan het eind van de online cursus volgt een toets.
Om toegang te krijgen tot de praktijkdag moet men e-learning theorietoets met goed gevolg hebben afgelegd.

 

 

Eén dag - praktijk BHV

 

 • 1 Dagdeel PRAKTIJK EERSTE HULP

  Tijdens de 3,5 uur durende praktijkmodule moet de cursist de verrichtingen, volgens het benaderingsschema, op de juiste manier weten toe te passen. Ook moeten zij met een AED kunnen werken.

   

   

 • 1 Dagdeel PRAKTIJK BRAND & ONTRUIMING:

  Bij de herhalingsmodule brandbestrijding wordt begonnen met het opfrissen van de theorie. Het ontruimingsplan, het ontruimen en de preventie krijgen de aandacht. Daarna vindt de praktijktraining brandbestrijding plaats.

  Er wordt gewerkt met slangenhaspel, koolzuursneeuw- en (sproei) schuim blussers. Ook moet er door de cursisten, in teamverband, een Table-top oefening worden uitgevoerd waarbij gebruik kan worden gemaakt van portofoons

   

Cursustijden

 • Van 08.30 u. tot ca. 12.00 u.
  Van 13.00 u. tot ca. 16.00 u.

  Bij deelname aan de hele dag wordt de lunch door ons verzorgd.
  Lunchtijd om ca. 12.00 u.
  Tijdens de cursus worden pauzes ingelast.

   

   

 

 • Huisregels

  Het is niet toegestaan:

  • In het gebouw te roken. Roken is alleen buiten toegestaan

  • Dat deelnemers zonder toestemming van de docent of instructeur op te houden in ruimtes anders dan bestemd voor de cursus.

  • Een deelnemer dient fysiek in staat te zijn aan alle onderdelen mee te kunnen doen.

   

 • Veiligheid

  Wij hebben de veiligheid van onze gasten hoog in het vaandel staan. Daarom het volgende:
  • U dient zich ten alle tijde aan de instructies van de docent/instructeur te houden.

  • U krijgt voor aanvang van de praktijktraining brandbestrijding het volgende uitgereikt: werkhandschoenen, en blusjas.

  U bent verplicht hiervan gebruik te maken!
  • U dient zorg te dragen voor goed en stevig schoeisel. Sandalen, slippers en ander open schoeisel zijn niet toegestaan. Houd hierbij ook met de keuze van uw kleding rekening.
  De docent/instructeur heeft de bevoegdheid bij het niet nakomen van genoemde regels de cursist van verdere deelname uit te sluiten!

  Klachten naar aanleiding van bedrijfshulpverlening gerelateerde opleidingen en trainingen dienen maximaal 1 week na het bijwonen van de opleiding, herhaling of training schriftelijk aan de opleider gemeld te worden.

   

Inschrijven